Utbildningar & inspirationsföreläsningar

black and white laptop
Photo by Prateek Katyal on Pexels.com

Lär dig använda LoopMe framgångsrikt tillsammans med dina elever / studenter eller med din personal. Du kommer att få vägledning och tips och kan ställa frågor direkt till våra experter.

Just nu erbjuder vi följande kostnadsfria utbildningar

Webbutbildningar: